Author: Peder

Det er selvfølgelig gjerne slik at nye transformatorer er mer energieffektive, ved at de har lavere tomgangstap og belastningstap. Dette er allikevel ikke nok til å balansere CO2 regnskapet ved kjøp av ny transformator, da den største belastningen ligger i selve produksjonsfasen. Sirkulærøkonomi Sirkulærøkonomi er...