Oppgradering til TPC

Oppgrader din gamle transformator

Ved oppgradering

  • Blir det montert TPC (innvendige sikringer med trepolet brudd ved feil på aktive del)
  • Aktive del blir tørket i vårt meget effektive tørkeanlegg
  • Transformatoren får ny galvanisert, hermetisk lukket tank
  • Oljen blir regenerert eller byttet
  • Kontrollert og testet i henhold til IEC 60076

Fordeler ved oppgradering av brukte transformatorer

  • Gjenbruk av naturressurser
  • Forlenget restlevetid på transformatoren
  • Beskytter personell, miljø, eiendom og allmennhet mot virkningene av en intern feil i transformatoren
  • Oppfyller alle krav til selvbeskyttende transformator i henhold til IEC 60076-13

Referanser

Vestfold Trafo Energi AS har bygd om ca. 900 transformatorer til TPC løsning i forbindelse med forbudet om betjening av sikringer fra plattform i mastearrangement.

 

Glitre Energi Nett AS og Skagerak Nett AS er blant kundene våre som har valgt denne løsningen. Seksjonsleder for nettdrift og distribusjon Glitre, Øivind Bjørtuft, og avdelingsleder for plan og distribusjonsnett Skagerak, Tore Øverås deler sine erfaringer ved bruk av TPC her.