Transporttjenester

Transport og kran tjenester

 

  • Utkjøring/ henting
  • Montering i kiosk/mast
  • Uttak av utrangerte transformatorer til gjenvinning

Myrvollen har over 35 års erfaring i bransjen. Dette gjenspeiler en transportør som kan utføre mange ulike oppdrag som transport av transformatorer, båt, glass, farlig gods, spesialgods og mye mer.

 

Med kranløft kan det tilbys montering, flytting og plassering av ting, på avstander opp til 32,6 meter, som montering av transformatorer, glass, takstoler, og plassering av båter. De fleste oppdrag utføres på Østlandet, men det kjøres ofte på Sørlandet, Vestlandet og nordover mot Lillehammer.