På plass service

Vi tar service på transformatoren ute hos kunden

På Plass Service betyr at omfattende tjenester kan utføres med store besparelser for kundene!

 

På Plass Service innebærer:

• Forebygging av havari

• Kort nedetid på trafoen

• Unngå kostnader ved trafoskifte

 

 

Vi måler temperaturen på trafoen mens den er i drift. En forhøyet driftstemperatur reduserer levetiden på trafoen drastisk hvis ikke tiltak settes i verk.

 

Ved visuell sjekk av tilkoblinger, avgjøres eventuell demontering og pussing av tilkoblinger, eller om disse bør skiftes. Dette er meget viktig for å sikre stabil drift.

 

Pakninger blir harde og bør skiftes for å hindre lekkasjer. Vi lager selv pakninger til alle trafoer, og kan derfor bytte disse raskt ved behov.

 

Vi foretar olje- og gassprøver av trafo-oljen nøyaktig etter forskriftene. Dette er viktig for å få et riktig resultat. Vi får prøver analysert hos godkjente laboratorier, og kan på grunnlag av dette anbefale tiltak for å kunne gi trafoen optimal drift og levetid.

 

 

Kontakt oss:

 

E-post: Send e-post

Tlf dag: 92 26 85 20

Tlf døgn: 99 10 61 15