Gjenvinning av transformatorer

Tenk Miljø – Vi gjenvinner 95% av trafoen!

 

  • Jernet leveres til godkjent mottaker for gjenvinning
  • Oljen samles i vårt tankanlegg for rensing og gjenbruk
  • Kobber/aluminium blir videresendt for granulering

 

 

Vi har alle et ansvar for at utrangert materiell ikke skal forurense miljøet,

og i de siste årene er kravet til å kunne resirkulere materialene blitt stadig

hardere. Vi satser målrettet på å være en miljøbevisst bedrift, blant annet

gjennom deltagelse i RENAS.

 

 

Vi er godkjent av Fylkesmannen i Vestfold for å motta og behandle

utrangerte trafoer. Alt materiell blir forsvarlig behandlet, og 95% av en

skrotet trafo gjenvinnes!

 

Over 70 års erfaring med trafoer har gitt oss de beste forutsetninger for å

utføre denne jobben, og vårt kvalitetssikringssystem hjelper oss i å

gjennomføre dette.

 

 

Gjenvinning av utrangerte trafoer

Vi er behjelpelige med demontering og henting av utrangerte transformatorer hos kunden, og transporterer dem til vårt verksted for videre demontering og sortering.