Transformator med P-spole

Lokal kompensering av kapasitive jordfeilsstrømmer

Transformatorer med innebygget P-spole blir mer og mer aktuelt etterhvert som kabelene legges i bakken.

Kabelene fungerer som kapasitanser når de er i drift, de kan da generere kapasitive jordfeilstrømmer. P-spolen er en reaktor som motvirker kapasitive jordfeilstrømmer ved kabelfeil.

 

Med TPC har du i tillegg en selvbeskyttende transformator som kun kobler ut sikringene ved interne feil. TPC-mekanismen sørger også for at nettets selektivitet og eksterne sikringer opprettholdes.

 

Nore Energi er først ute i Norge til å ta i bruk vår totemtransformator og har hatt god erfaring med produktet.

 

Nettsjef i Nore Energi, Johnny Hansen, kan fortelle at effekten av totemtransformatoren tydelig kunne observeres med en gang den ble koblet til.
Tavlen på hovedstasjonen viste øyeblikkelig at hovedspolen ble avlastet og at totemen fungerer i praksis. Han trekker spesielt fram at totemtransformatoren kompenserer jordstrømmen lokalt der den oppstår og dermed er ideel å ha plassert ute i nett. “Det er sånn det bør være” mener nettsjefen.

Trenden er at stadig flere nett skal ned i bakken i kabler, og kapasitiv jordfeilstrøm vil derfor bli et økende problem. Vi mener totemtransformatoren er den beste løsningen på problemet, da man får lokalkompensert der problemet oppstår og dermed unngår unødvendige farlige situasjoner.