Reparasjon

Reparasjon av transformatorer

Vurdering

Etter en nøye inspeksjon av våre dyktige medarbeidere, med inntil 40 års erfaring, slår vi fast om det vil lønne seg å utføre  reparasjon av trafoen. Hvis ikke gir vi omgående beskjed. Eventuell skroting og resirkulering utføres etter avtale.

 

Viklinger

Alle viklingene sjekkes nøye. Nye viklinger vikles med stor nøyaktighet av våre erfarne viklere i vårt verksted.

 

Tørking

Alle trafoene blir ved reparasjon tørket og renset i vårt Vapotherm tørkeanlegg i en whitespiritdamp som holder 130°C. Sammen med vakuum er dette en meget effektiv tørkemetode.

 

Olje

Ved oljerenseanlegget blir transformatoroljen avgasset, tørket og renset. All oppfylling av olje skjer ved hjelp av vakuum.

 

Pakninger

Alle pakninger og glass skiftes. Kasse og lokk sjekkes for rust og lekkasjer. Dette bidrar til forlenget levetid og større driftssikkerhet.

 

Testing og Kvalitetskontroll

Etter reparasjonen gjennomgår trafoen omfattende målinger og tester i vårt prøverom. Utfyllende dokumentasjon i henhold til IEC 76 følger med hver trafo for å sikre kvaliteten. Etter reparasjon fremstår trafoen som ny, og vi gir 2 års full garanti på våre reparasjoner.

Dokumenter