Markedsplass

De fem siste:

800 kVA(400+400 kVA Lsp) 22000/11000/1000/690V trevikling

500 kVA 22000/11000/1000 V

500 kVA 400/230V tørrisolert transformator med Ip23 kapsling

200 kVA 10500/ 240V

200 KVA 11000/ 415V