TPC erfaringer

Vestfold Trafo Energi AS har bygd om ca. 900 transformatorer til TPC løsning (innvendige sikringer i transformatoren med 3-polet brudd ved feil i aktiv del) i forbindelse med forbudet om betjening av sikringer fra plattform i mastearrangement.

 

Glitre

Glitre Energi Nett AS er blant kundene våre som har valgt denne løsningen. Seksjonsleder for nettdrift og distribusjon, Øivind Bjørtuft, og anleggskontrollør, Thor Sigurd Syvaldsen, er veldig fornøyde med valget. De har erfart at problemer med stadig sikringshavari i enkelte områder har forsvunnet etter installasjon av TPC-transformatoren. Noe av årsaken til dette er at sikringene står beskyttet i olje, og ikke er usatt for ytre påvirkninger som vind, regn, fugleliv og korrosjon.

 

Når det gjelder tordenværshavari har Bjørtuft og Syvaldsen også gode erfaringer med TPC transformatoren, og tilhørende påmontering av vern som høyspentavledere på høyspentsiden og varistorer på lavspentsiden. TPC transformatoren klarer seg ifølge dem minst like godt som konvensjonelle transformatorer.

 

Sist, men ikke minst, er HMS et viktig argument for valg av TPC-transformatoren. Glitre Energi Nett AS ønsket samme grad av sikkerhet på landsbygda som i tettbebygde strøk, der man benytter bryteranlegg i nettstasjon. Økonomisk begrunnelse skulle ikke være med å påvirke sikkerhetsnivået på landsbygda. TPC-transformatoren er dermed et godt valg, da den er mye rimeligere enn en nettstasjon med høyspentbryteranlegg, samtidig som den ivaretar allmenhetens og personalets sikkerhet.

Skagerak Nett AS

Skagerak nett har benyttet TPC trafoer som er ombygd/ nye fra VTE i en lengere periode.

 

TPC løsningen er enkel å prosjektere og montere når vi allerede har nettkomponentene på plass og det er få utfordringer med f.eks grunneiere siden transformatoren blir montert på samme sted oppe i mast som før.

 

Etter Skagerak Netts vurdering har vi gode erfaringer med vedlikehold av disse trafoene, ombygging av trafoer til TPC er også rimeligere enn innkjøp av nye, og gjenbruk er en god ting.

 

Tore Øverås