Epoxy transformator

Bilde av epoxy transformator produsert av GBE Italia